Thành lập năm 2007, CHÂN LÝ kinh doanh và cung cấp dịch vụ với một định hướng rõ ràng với triết lý đơn giản, mạnh mẽ và có giá trị cao, với chuẩn mực đạo đức mà các thành viên CHÂN LÝ luôn nhận thức được hàng ngày. 
 

TẢI HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CHÂN LÝ

DOWNLOAD THEO LINK SAU :

https://drive.google.com/drive/folders/0B9N6m_bP_DyMUG9MREx6X1hDS2s?usp=sharing

https://www.facebook.com/chanly.com.vn


 

Các tin liên quan

1. Cơ sở vật chất

2. Nguồn nhân lực

3. Quan hệ hợp tác

4. Khách hàng tiêu biểu

5. Qui trình xử lý - tái chế chất thải